Webináře a workshopy

Jak nastavit manažerský reporting

...a kdy naskočíte na palubu vy?