Neplátce DPH – fakturace služeb se zahraničím

Tomáš Buchwaldek -

Ahoj, zdraví Tě Kateřina Davidová a v tomto příspěvku bychom si řekli něco o postupu při fakturaci podnikatele (neplátce DPH) do zemí EU a třetích zemí z hlediska zákona o DPH.

Fakturace z tuzemska do EU nebo třetí země

Místo plnění určuje, ve kterém státě tato služba podléhá zákonům o DPH (určuje stát, ve kterém dojde k realizaci služby).

V prvním případě je místo plnění mimo Českou republiku, když jako neplátce fakturuji např. do Polska nebo USA, jen za předpokladu, že příjemcem dané služby je podnikatel.

  • Pokud fakturuji do země EU, tak mou povinností je stát se identifikovanou osobou ke dni poskytnutí této služby (o identifikované osobě si řekneme něco příště v dalším z videí).
  • Existuje zde výjimka, kdy se identifikovanou osobou stát nemusím a to je pouze za předpokladu, že v daném státě je tento typ poskytnuté služby od DPH osvobozen.
  • Pokud fakturuji do třetí země (již zmíněné USA), tak se identifikovanou osobou stát nemusím.

Místo plnění je vždy v České republice, pokud jako neplátce DPH fakturuji občanovi do jakékoli země. Občan v žádné zemi tedy naštěstí není zatížen problematikou zákonů o DPH.

Přijetí služby z EU nebo třetí země

Pokud přijímám službu z EU nebo třetí země (obdržím z těchto zemí fakturu), tak je vždy místo plnění v České republice.

Při přijetí služby z EU mi jako neplátci vzniká povinnost stát se identifikovanou osobou. Existují však výjimky, které jsou upraveny zvláštním režimem:

  • Např. u speciálně vyjmenovaných služeb, kdy stanovení místa plnění je individuální. Jedná se např. o služby telekomunikační, kulturní, finanční, apod.

Naopak při přijetí služby ze třetí země mi nevzniká povinnost stát se identifikovanou osobou, z čehož vyplývá, že přijetí i fakturace služeb se třetími zeměmi je daleko snadnější než s členskými státy EU.

Věřím, že Ti tento příspěvek pomohl. Jsme spolu Nastejnelodi :)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


...a kdy naskočíte na palubu vy?