Které vánoční dárky si můžu nechat daňově uznat?

Andrea Kaufmanová -

Jak a čím obdarovat obchodní partnery a klienty, aby sis náklady spojené s nákupem mohl uplatnit jako daňově uznatelné příjmy? Vše potřebné Ti vysvětlíme.


Které vánoční dárky si můžu nechat daňově uznat?


Obecně platí, že náklady na reprezentaci patří mezi nedaňové náklady. Existují ovšem výjimky, které nám umožní tyto náklady zahrnout mezi daňové, a dokonce nám umožní odpočíst si DPH.

Reklamní předměty z pohledu daně z příjmů

Abychom si mohli reklamní a propagační předměty zahrnout do daňových nákladů, musí být opatřeny logem nebo ochrannou známkou poskytovatele.

Jednotková cena „dárku“ nesmí přesáhnout hodnotu 500 Kč bez DPH. Ovšem pozor – do jednotkové ceny se započítávají i náklady související s pořízením tohoto dárku, do kterých patří například přepravné nebo obaly.

Poslední podmínkou, kterou musíme splnit, je skutečnost, že dárky nepodléhají spotřební dani. Jedinou výjimkou je tiché víno. Dle zákona o spotřebních daních se za tiché víno považují vína, která nejsou šumivým vínem a která jsou uvedena pod vyjmenovanými kódy nomenklatury. V podstatě se jedná o vína bez bublinek.

Po splnění všech podmínek mohou být náklady na pořízení propagačních předmětů zahrnuty do daňových nákladů. Může se však stát, že kontrolní orgán finančního úřadu bude požadovat prokázání daňové uznatelnosti. Doporučujeme proto, aby na faktuře či dokladu bylo uvedeno, že předmět je opatřen logem firmy. Vhodné je též pořídit fotografii reklamního dárku. Vyhnete se tak případným nepříjemnostem.

Reklamní předměty z pohledu daně z přidané hodnoty

Abychom si mohli odpočíst DPH na vstupu při nákupu dárků pro své obchodní partnery, musíme splnit několik podmínek.

Pořizovací cena musí být stejná jako v případě zákona o dani z příjmů – cena jednoho dárku tedy nesmí přesáhnout 500 Kč bez DPH. Další podmínkou však je, že dárek musí být poskytnut v rámci ekonomické činnosti.

V případě splnění těchto podmínek není třeba vystavovat fakturu a odvádět DPH.

Čím obdarovat?

Mezi časté reklamní předměty věnované klientům a obchodním partnerům patří láhve vína, propisky, hrníčky, kalendáře, diáře nebo dárky z oblasti elektroniky jako USB disky. Dále jsou to často dárky ručně vyrobené nebo dárky podporující charitativní účely.

Reklamním předmětem se považuje konkrétní věc, která má svou samostatnou užitnou hodnotu. Různé vouchery a poukázky na zboží a služby nelze tedy zahrnout do daňově uznatelných nákladů.


Pokud Tě k dané problematice zajímá cokoliv dalšího, neváhej se nám ozvat. Jsme spolu přece na stejné lodi. ;)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


...a kdy naskočíte na palubu vy?