Jak správně finančně vyhodnotit uplynulý rok

Analyzuj minulost a vytvářej budoucnost! Jednou za čas je dobré projít finanční cíle, vyhodnotit výnosy a náklady a položit si tyto otázky. Zaprvé Splnila firma své finanční cíle? Sledovanými finančními cíli jsou obrat, marže a zisk. Pokud je plánovaná výše zisku nižší, zpravidla za to můžou buď nízké výnosy, vysoké náklady, nebo kombinace obojího. Zadruhé… více