Zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů na stránce Nastejnelodi.cz.

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti Nastejnelodi.cz, s.r.o. , se sídlem na adrese Denisova 639/2, 702 00 Ostrava, IČ: 04236157, dále jen “Správce”, aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:
  • E-mail,
  • jméno a příjmení,
  • název společnosti,
  • kontaktní telefon.
 2. E-mail, jméno a příjmení, název společnosti a kontaktní telefon je nutné zpracovat pro obchodní a marketingové účely. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 3 let. Mezi obchodní a marketingové účely patří:
  • Rozesílání newletteru s novinkami a články ze stránky Nastejnelodi.cz
  • Příprava a oslovení v rámci individuální obchodní nabídky pro Vás či Vaši společnost.
 3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje Správce.
 4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
  • Poskytovatelé softwarů Mailchimp a WordPress.
  • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.
 5. Vezměte prosím na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

V případě dotazů můžete kontaktovat Správce na emailu: info@nastejnelodi.cz.