Jak si vytvořit finanční plán

Nastejnelodi.cz s.r.o. -

Často se nás firmy ptají, jak si mají vytvořit „finanční plán“, když to do této chvíli vůbec nedělali. Naší odpovědí je možná překvapivých pět kroků, bez kterých finanční plánování nemá smysl a ani jeden z těchto kroků není o tom, že otevřeme excel.

1. Co je cílem

Prvním krokem finančního plánování je uvědomit si, co vůbec je cílem finančního plánování, které chceme zavést. Chceme zredukovat resp. uhlídat si lépe náklady? Nebo chceme přiřadit jednotlivým lidem ve firmě odpovědnosti za určitý finanční úsek? Nebo chceme napojit odměňování lidí ve firmě přímo na finanční výsledky firmy? Chceme zvyšovat zisk? Pokud nemáme odpověď na tuto otázku, nemá cenu ve finančním plánování vůbec pokračovat.

2. Odpovědnosti

Jelikož rozpočet obecně sestává z nákladů a výnosů, je nutné si definovat, kdo ponese odpovědnosti za jaké části (náklady a výnosy). Měli bychom být pak detailní ve struktuře rozpočtu alespoň do té míry, kdy každý „řádek“ bude přiřazen právě jedné odpovědné osobě.

3. Hloubka

Dalším krokem pak je nadefinovat si, do jak moc velké hloubky chci jednotlivé náklady a výnosy sledovat. Přílišný detail vede většinou k tomu, že je celý systém složitý, nepřehledný a přestává se s ním pracovat. Malý detail nám zase nedává moc dobrý obraz o situaci a vývoji. Je potřeba nalézt rovnováhu, která bude vyhovovat především cílům finančního plánování. V tomto kroku pak nastavujeme strukturu rozpočtu.

4. Pravidla a proces revize

Dalším důležitým krokem ve finančním plánování jsou pravidla, která platí pro jednotlivé položky. Například na mzdy dáváme 40 % z tržeb, mezi jednotlivými položkami nelze přesouvat náklady, kdo schvaluje přečerpávání položky, pokud je to nutné, jak velká bude rozpočtovaná rezerva a kdy ji můžeme použít – tato pravidla je nutné definovat. Dále pak je potřeba si říct, jak často se bude rozpočet vyhodnocovat a jak často se budou přijímat opatření ke změně – aktualizovat.

5. Ověření, že finanční plán odpovídá tomu, co chceme jako firma.

Finanční plán je firemním plánem v peněžních jednotkách. Pokud má firma na příští rok určité priority, měly by být patrné i z finančního plánu. Pokud tomu tak není, ptejte se proč? Většinou je to proto, že ten, co nastavil finanční plán, buď nekomunikoval s klíčovými lidmi ve firmě, nebo nemá jasno v tom, co je firemní priorita.

Jakmile projdu těmito pěti kroky, pak „naházet čísla do excelu“ už je sranda.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *