Novinky ve mzdách od roku 2024

Tereza Lichovníková -

Novela zákoníku práce přinesla řadu změn a výrazně změnila nároky lidí, kteří pracují na dohody. Všemi změnami vás přehledně provedeme.


Novinky ve mzdách od roku 2024


Obecné změny týkajících se všech

Nově musí zaměstnavatel mimo jiné informovat o době trvání a podmínkách zkušební doby, postupu rozvázání pracovního poměru, týdenním rozsahu pracovní doby a rozvrhu práce.

Všechny pracovní poměry se pak musí hlásit na okresní správu sociálního zabezpečení zaměstnavatele.

Další změny se týkají poskytování benefitů zaměstnancům, práce na dálku, nemocenského pojištění, ale také sazby daně fyzických osob a minimální mzdy.

Zaměstnanecké benefity

Nepeněžní benefity

Nově budou osvobozeny maximálně do výše poloviny průměrné mzdy (limit pro rok 2024 je 21 983,50 Kč). Do tohoto limitu budou u zaměstnavatele daňově uznatelné.

Příspěvek na stravování

Sjednocují se podmínky limitů bez ohledu na formu (peněžní i nepeněžní). Na straně zaměstnance budou osvobozeny pouze do výše 70 %. Na straně zaměstnavatele budou daňově osvobozené 100%, pokud bude částka příspěvku uvedena písemně v kolektivní smlouvě nebo dohodě.

Poskytnutí firemního vozidla

Došlo ke snížení hodnoty nepeněžního příjmu u zaměstnaneckých vozidel i pro soukromé účely:

  • bezemisní vozidlo 0,25 % z pořizovací ceny včetně DPH,
  • nízkoemisní vozidlo 0,5 % z pořizovací ceny včetně DPH,
  • motorové vozidlo 1 % z pořizovací ceny včetně DPH (zůstává stejné).

Ostatní

Náhrady nákladů při výkonu práce na dálku

Do zákoníku práce byl nově přidán §190a, který blíže specifikuje náhrady nákladů u zaměstnanců, kteří vykonávají práci z domova. Náklady buď může zaměstnanec prokazovat sám, nebo od zaměstnavatele dostane tzv. paušální částku za každou započatou hodinu.

Právo na uhrazení nákladů při práci na dálku pak budou mít i dohodáři. To ale pouze za předpokladu, že s nimi zaměstnavatel tento nárok sjednal. Paušální částka náhrady nákladů se pohybuje od 4,60 Kč na hodinu.

Nemocenské pojištění

Od 1. ledna 2024 se zavádí nemocenské pojištění pro zaměstnance ve výši 0,6 % z vyměřovacího základu. Celkové odvody na sociální pojištění u zaměstnance zvýší na 7,1 %.

Sazba daně fyzických osob

  • Roční: 15 % pouze do 36násobku průměrné mzdy (1 582 812 Kč)
  • Měsíční: 15 % pouze do 3násobku průměrné mzdy (131 901 Kč)

Nadlimitní částka se bude danit 23 %, jak tomu bylo dosud.

Minimální mzda se v roce 2024 zvyšuje na 18 900 Kč.

Změny u DPP a DPČ

Nově se u dohod bude muset plánovat např. rozvržení pracovní doby, dále také vzniká nárok na dovolenou a příplatky dle zákoníku práce, nebo náhradu nákladů při výkonu práce na dálku.

Rozvržení pracovní doby

Nově bude zaměstnavatel u osob pracujících na dohody povinen předem rozvrhnout jejich pracovní dobu, a to v písemném rozvrhu, a jasně je s ním seznámit, popřípadě s jeho změnou. Musí tak udělat nejpozději 3 dny před začátkem směny anebo období, na které je pracovní doba rozvržena, jestliže se s pracovníkem nedohodne jinak.

Dovolená

Osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti budou mít nově nárok na dovolenou.

Bude se vycházet z toho, že stanovená týdenní pracovní doba u nich činí 20 hodin. Vznikne jim tak nárok na 80 hodin dovolené za kalendářní rok za splnění stejných podmínek, jako je tomu u zaměstnanců.

Pokud najímáte brigádníky na prázdniny na pár hodin (během 2 měsíců se vejdou do 80 hodin), tak na dovolenou nemají nárok.

Dále dohodářům vzniká nárok na volno u překážek na straně zaměstnance (například lékař, svatba, pohřeb atp.), ovšem bez nároku na náhradu mzdy, a také nárok na proplacení náhrad u překážek na straně zaměstnavatele (nejčastěji výpadek ve výrobě).

Příplatky

Vzniká právo dle zákoníku práce na náhradní volno anebo na příplatky za práci o víkendu, ve svátek, za noční anebo na příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí.

Žádost o zaměstnání

Plno brigádníků by mělo zájem u svého zaměstnavatele nastoupit na klasickou pracovní smlouvu. Nově je možné, aby brigádník, který za posledních 12 měsíců pracoval u zaměstnavatele alespoň 180 dní, písemně požádal o zaměstnání v klasickém pracovním poměru.

Zaměstnavatel mu pak musí nejpozději do jednoho měsíce dát odůvodněnou odpověď.

Nepřetržitý odpočinek v týdnu

Zaměstnavatel je povinen zaměstnanci poskytnout nepřetržitý týdenní odpočinek tak, aby zaměstnanec měl nepřetržitý odpočinek v trvání alespoň 35 hodin a mladistvý (do 18 let) alespoň 48 hodin (např. víkend). Odpočinek může být zkrácen až na 24 hodin, ale za období 2 týdnů musí činit tento celkový odpočinek 70 hodin.

Je možné u jednoho zaměstnavatele odpracovat na HPP 8 hodin a následně bez odpočinku začít směnu na DPP například na další 4 hodiny. Jsme jediná země v Evropské unii, kde se pracovní poměry z hlediska odpočinku u jednoho zaměstnavatele nesčítají.

 

Potřebujete pomoct aplikovat všechny změny? Napište nám. Spojíme vás s našimi experty na oblast mezd a personalistiky. ⛵

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *