Novinky v účetnictví od roku 2020

Lucia Dišeková -

Co vše se mění s počátkem nové dekády? O kolik vzrostla minimální mzda a jak se mění výše záloh na zdravotní a sociální pojištění pro OSVČ? Lucka si pro Tebe připravila přehled novinek v účetnictví od roku 2020.


Novinky v účetnictví od roku 2020


Zvýšení minimální mzdy

Mezi nejdůležitější změny v účetnictví od roku 2020 patří navýšení minimální mzdy na částku 14 600 Kč. Pokud tedy Tvoji zaměstnanci pobírají minimální mzdu, nezapomeň ji k 1. lednu 2020 navýšit.

Zvýšení minimální mzdy znamená také navýšení mzdového minima u dalších mzdových skupin. Pokud tedy zaměstnáváš lidi patřící do jiné než první platové třídy, nezapomeň zkontrolovat, zda se kvůli zvýšení zaručené mzdy nedostali pod mzdové minimum. Pokud ano, bude potřeba měsíční nebo hodinovou mzdu navýšit.

Příkladem je číšník, jehož měsíční hrubá mzda činí 17 200 Kč. Číšníka zařazujeme do třetí platové třídy, kde se mzdové minimum navýšilo pro rok 2020 na 17 800 Kč. Jeho současná odměna však tohoto minima nedosahuje, a proto je u něj nutné k 1. lednu 2020 podepsat dodatek ke smlouvě o navýšení mzdy minimálně na 17 800 Kč.

Přehled platových skupin spolu s jednotlivými mzdovými minimy a příklady profesí najdeš v naší tabulce:

Minimální mzda 2020

 

Zdravotní pojištění osob bez zdanitelných příjmů

Zvýšení minimální mzdy znamená také navýšení plateb na pojištění pro osoby bez zdanitelných příjmů (BOZP), tedy osoby, za které se neodvádí pojištění ze zaměstnání – například osoby s uzavřenou dohodou o provedení práce do 10 000 Kč nebo osoby, za které nejsou platby na pojištění odváděny ani státem.

Toto pojistné se zvyšuje z původních 1 803 Kč měsíčně na 1 971 Kč měsíčně. Pojistné za leden 2020 je splatné od 1. ledna 2020 do 8. února 2020.

BOZP pojistné 2020

 

Školkovné

Došlo také k navýšení takzvaného školkovného, a to z 13 350 Kč na 14 600 Kč ročně.

Školkovné 2020

 

Zálohy OSVČ

Minimální zálohy na zdravotní pojištění se pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) od 1. ledna 2020 zvyšují z 2 208 Kč na 2 352 Kč měsíčně. Minimálně takovou výši záloh je přitom nutné nastavit už od ledna.

Pro OSVČ s hlavní činností se zvyšují minimální zálohy na sociální pojištění z 2 388 Kč měsíčně na 2 544 Kč měsíčně. Pro OSVČ s vedlejší činností se zálohy na důchodové pojištění zvyšují na 1 018 Kč. Nové výše záloh se v těchto případech nastavují až po podání ročního přehledu.

Co z toho tedy pro Tebe vyplývá? Pokud jsi „živnostník na hlavní činnost“ a platíš za zálohy na zdravotní pojištění méně než 2 352 Kč měsíčně, změň si příkazy k uhradě alespoň na tuto částku. Lednová záloha je splatná od 1. 1. 2020 do 8. 2. 2020.

OSVČ zálohy na pojištění 2020

 

Novely zákonů

K 1. lednu 2020 se dále snižuje sazba DPH u dodání tepla a chladu na 10 %.

V dani z nemovitých věcí došlo pro rok 2020 k poměrně významné změně ve zdanění pozemků, pokud jde o krajinné prvky skupiny dřevin, stromořadí, travnaté údolnice, meze, příkopy a mokřady. Tyto pozemky jsou od 1. ledna 2020 osvobozeny od zdanění, pokud jsou Státním zemědělským intervenčním fondem evidovány v evidenci ekologicky významných prvků podle zemědělských předpisů.

Podle úpravy do 31. prosince 2019 byly od daní osvobozeny pozemky ostatních ploch, které nelze žádným způsobem využívat. Od 1. ledna 2020 jsou osvobozeny příkopy, mokřady, močály, bažiny, skalní útvary, rokle a strže, pokud jsou na pozemcích ostatních ploch mimo zastavěné území obce a nejsou užívány k podnikání.

Základní náhrada za jeden kilometr jízdy pro osobní automobily v roce 2020 činí 4,20 Kč.

Ceny pohonných hmot jsou pro rok 2020 stanoveny takto:

  • benzin 95 oktanů: 32,00 Kč/l
  • benzin 98 oktanů: 36,00 Kč/l
  • motorová nafta: 31,80 Kč/l
  • elektromobil: 4,80 Kč/kWh

Pokud Tě k dané problematice zajímá cokoliv dalšího, neváhej se nám ozvat. Jsme spolu přece na stejné lodi. ;)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *