Paušální daň pro rok 2022

Kateřina Davidová -

Kdo ji může využít a komu se vyplatí? Co přesně nahrazuje a co dělat, když se v průběhu roku něco změní? A co v případě, že už jste se přihlásili loni? Všechno důležité o paušální dani pro rok 2022.


Paušální daň pro rok 2022


Podmínkou pro uplatnění paušální daně pro rok 2022 je podání oznámení o vstupu do paušálního režimu, a to nejpozději do 10. ledna 2022.

Stačí vyplnit tento interaktivní formulář nebo ručně vypsat tento formulář.

Finanční úřad potom předá informaci o paušálním režimu správě sociálního zabezpečení a příslušné zdravotní pojišťovně.

Pokud jste jako OSVČ byli v paušálním režimu už v roce 2021, chcete letos pokračovat a nadále splňujete podmínky, nemusíte oznámení podávat znovu.

Nevíte si s vyplněním formuláře rady? Neváhejte nás kontaktovat, rádi vám pomůžeme. Cena za vyplnění je 1 000 Kč.

Co paušální daň zahrnuje?

V samotné paušální dani – letos částce 5 994 Kč – se bude ukrývat záloha na zdravotní pojištění (ve výši 2 627 Kč), záloha na sociální pojištění (ve výši 3 267 Kč) a 100 Kč jako záloha na daň z příjmu.

Zálohy na paušální daň jsou splatné měsíčně, a to do 20. dne daného měsíce. Výjimkou je lednová záloha, která bude splatná až do 22. února 2022. Takže pokud necháte platbu zálohy za leden až na únor, měli byste v únoru poslat dvě platby v celkové výši 11 988 Kč.

K platbám se používá předčíslí bankovního účtu 2866, číslo účtu dle matriky finančního úřadu a kód banky 0710.

Kdo může využít paušální daň?

Paušální daň mohou využít jen osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), které mají příjmy z podnikání menší než jeden milion korun a nejsou tedy plátci DPH.

Bude tedy nutné stejně vést evidenci příjmů pro zjištění, jestli byl tento limit dodržen. OSVČ dále musí sledovat obrat za dvanáct bezprostředně po sobě jdoucích kalendářních měsíců. Pokud překročí milion korun, stávají se plátcem DPH a paušální daň uplatnit nemohou.

OSVČ dále nesmí mít příjmy ze zaměstnání s výjimkou příjmů, které jsou osvobozeny anebo zdaněny srážkovou daní. To jsou například příjmy na základě dohody o provedení práce, kdy není podepsáno prohlášení poplatníka (takzvaný růžový papír).

Taky nesmí mít jiné příjmy, které přesahují 15 000 korun ročně podle § 8, § 9 a § 10 zákona o daních z příjmů. Do takových příjmů patří třeba příjmy z pronájmu. Paušální daň nelze použít ani u spolupracujících osob.

Co když v průběhu roku poruším podmínky?

Pak je třeba oznámit finančnímu úřadu vystoupení z paušálního režimu. OSVČ má následně povinnost podat v běžném termínu přiznání k dani z příjmů fyzických osob i přehledy na sociální a zdravotní pojištění.

Částky zaplacené v paušálním režimu se započtou, jako by byla zaplacena záloha na danou instituci.

Komu se to vyplatí?

Třeba těm živnostníkům, kteří mají roční příjem vyšší než zhruba 570 000 Kč a využívají 60% výdajový paušál.

Ti, co mají nižší příjmy, zaplatí na sociálním pojištění každý měsíc o 15 % více, než jsou minimální zálohy, a taky 100 Kč na daň z příjmu, kterou by při použití výdajového paušálu neplatili.

Příjmy, 60% paušál400 000 Kč570 000 Kč600 000 Kč
Sociální pojištění34 092 Kč34 092 Kč35 040 Kč
Zdravotní pojištění31 524 Kč31 524 Kč31 524 Kč
Daň0 Kč3 360 Kč5 160 Kč
Účetní služby3 000 Kč3 000 Kč3 000 Kč
Celkem68 616 Kč71 976 Kč74 724 Kč
Paušální daň71 928 Kč71 928 Kč71 928 Kč

 

Jak z toho ven?

Vystoupit z paušálního režimu je možné dobrovolně vždy ke konci zdaňovacího období – tedy na konci každého roku. V takovém případě je potřeba podat oznámení o dobrovolném vystoupení. Letos termín připadá na 10. ledna 2022.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *