Proč si založit společnost s ručením omezeným

Diana Policarová -

Rozhodnutí založit si společnost s ručením omezeným má spoustu praktických i ekonomických výhod a nevýhod. Podíváme se na ně a srovnáme je s podnikáním na živnost.


Proč si založit společnost s ručením omezeným?


Praktická stránka

Jednou z největších výhod s. r. o. je omezené ručení svým majetkem neboli majetkem společníka. Další výhodou je snadná převoditelnost vlastnických práv, což znamená, že je jednoduché tuto firmu prodat.

Dále je spolčenost s ručením omezeným vnímána jako důvěryhodnější forma podnikání. V očích zákazníků, klientů či jiných firem působí určitě lépe, pokud je Tvoje firma s. r. o. – znamená to totiž, že nestojí pouze na pokusech jednotlivce, ale stojí za ní více lidí, kteří se snaží tuto společnost zdokonalovat.

Mezi nevýhody založení společnosti s ručením omezeným patří administrativní náklady, a to především povinnost vedení účetnictví již od začátku založení firmy. Další nevýhodou je nemožnost okamžitého výběru zisku. To znamená, že si zisk můžeš vyplatit pouze jednou ročně a musíš čekat na rozhodnutí valné hromady.

Ekonomická stránka

Ekonomickou výhodou založení s. r. o. je fakt, že je daňově výhodnější při vyšších ziscích a také při vysokém poměru reinvestic do podnikání. To znamená, že si tyto zisky nevyplácíš, ale investuješ je zpět do podnikání.

Nevýhodou společnosti s ručením omezeným je dvojí zdanění příjmů. Poprvé své příjmy zdaňuješ jako právnická osoba, tedy odvádíš daň z příjmu právnických osob ve výši 19 %, a podruhé zdaňuješ vyplacené dividendy ve výši 15 %.

Společnost s ručením omezeným, nebo živnost?

Mezi výhody s. r. o. patří například velký rozsah podnikání a již zmíněné omezené ručení, snadná převoditelnost vlastnických práv a také to, že je daňově výhodnější při vyšších ziscích a vysokém poměru reinvestic. Živnost se hodí spíše pro začínající podnikatele, kterým nehrozí značná podnikatelská rizika. Její výhodou je vedení jednoduššího účetnictví, a to daňové evidence.

Mezi další výhody podnikání na živnost oproti využití s. r. o. patří možnost uplatnění výdajových paušálů až do výše 80 % a dále využití slev na dani na poplatníka. Živnostník má výhodu i v tom, že má snadnější pohyb peněz ve firmě – je flexibilnější ve výběru zisku, nemusí na nic čekat a peníze si může pro vlastní spotřebu vybrat takřka okamžitě.

Srovnání výhod a nevýhod společnosti s ručením omezeným a živnosti

 

Mezi nevýhody společnosti s ručením omezeným patří nutnost vést podvojné účetnictví, které je nákladnější, a zmíněné dvojí zdanění příjmů. U živnostníka je ale zase velkou nevýhodou fakt, že ručí veškerým svým majetkem za závazky své firmy, a to i osobním. Jako další nevýhodu živnosti můžeme vnímat to, že zisk podléhá odvodu sociálního pojištění ve výší 29,2 % a zdravotního pojištění ve výši 13,5 %.

Kdy je tedy vhodné založit si společnost s ručením omezeným? Pokud chceš podnikat v oboru, kde je vyšší míra rizika a máš tedy odpovědnost za škodu, je dobré zvážit právě založení společnosti s ručením omezeným. Ta se vyplatí i ve chvíli, kdy chceš mít vysoké zisky, které poté zpátky investuješ do podnikání, nebo pokud už dopředu víš, že bys chtěl společnost v budoucnu prodat. Založení společnosti s ručením omezeným je klíčové i ve chvíli, kdy v podnikání nechceš ručit svým osobním majetkem.


Pokud Tě k dané problematice zajímá cokoliv dalšího, neváhej se nám ozvat. Jsme spolu přece na stejné lodi. ;)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *