Srážky ze mzdy

Monika Kolářová -

Srážky ze mzdy jsou částky, o které zaměstnavatel sníží mzdu zaměstnanci a dále je posílá jiné fyzické nebo právnické osobě. Vyznat se v nich ale není jednoduché.


Srážky ze mzdy


Zákoník práce rozlišuje tři základní typy srážek ze mzdy:

Základní srážky ze mzdy

Jsou sráženy přednostně a není k nim nutný souhlas zaměstnance.

Jedná se o:

  • daň z příjmu fyzických osob (výše se řídí zákonem o daních z příjmů; základní výše daně z příjmu je 15 %, uplatňuje se však řada slev),
  • pojistné sociální (zaměstnanci se sráží 6,5 % z vyměřovacího základu),
  • pojistné zdravotní (zaměstnanci se sráží 4,5 % z vyměřovacího základu),
  • zálohy na mzdu (ze mzdy se odčítají předem vyplacené zálohy),
  • nevyúčtované zálohy na cestovné,
  • nevyúčtované provozní zálohy,
  • náhrady za již vyplacenou dovolenou, na kterou ztratil zaměstnanec nárok,
  • částky za již vyplacené náhrady za dobu pracovní neschopnosti, na kterou nevznikl zaměstnanci nárok (například při porušení léčebné kázně).

Zvláštním a obávaným typem srážky jsou exekuce a výkony rozhodnutí nařízených nebo vedených soudem.

Zaměstnavateli pro provedení srážky postačuje právně závazný dokument od vykonavatele.

Zaměstnavatel je povinen sraženou část mzdy odvést na účet exekutora nebo jiného vykonavatele.

Pro výplatu zbývající části mzdy je možné zřídit takzvaný chráněný účet, ze kterého jsou povoleny výplaty pro osobní spotřebu dlužníka.

Srážky ze mzdy na základě dohody o srážkách ze mzdy nebo k uspokojení závazků zaměstnance (dobrovolné)

Tyto srážky slouží ke splacení libovolného závazku zaměstnance a je k nim nutná písemná dohoda mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem.

Srážky ze mzdy k úhradě členských příspěvků odborové organizaci

Tyto srážky lze provádět na základě kolektivní smlouvy nebo písemné dohody mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem.

Co byste ještě měli vědět

Zaměstnavatel nese finanční náklady na odeslání povinných srážek a první dobrovolné srážky.

Náklady na zaslání druhé a další dobrovolné srážky nese zaměstnanec.

Nejsou dovoleny srážky ve prospěch zaměstnavatele za přijetí do zaměstnání, ke složení peněžních záruk nebo k úhradě smluvních pokut.

Pokud zaměstnanec způsobí zaměstnavateli škodu, nemůže zaměstnavatel náhradu libovolně srazit zaměstnanci, ale musí se zaměstnancem uzavřít dohodu o srážkách ze mzdy.

 

Je to věda? Napište nám. Pomůžeme vám zorientovat se v agendě srážek vašich zaměstnanců nebo si ji vezmeme na starost. ⛵

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *