One Stop Shop a změny v zákoně o DPH od 1. 7. 2021

Ivona Fousková -

V červenci 2021 začala platit nová pravidla pro prodej zboží a poskytování služeb koncovým zákazníkům v Evropské unii. Co to znamená?


Co je nového?

1. července 2021 začnou platit nová pravidla pro prodej zboží a poskytování služeb koncovým zákazníkům v Evropské unii (EU). Místo dosavadních limitů začne platit jeden jediný – 10 000 € bez DPH, a to za kalendářní rok a do všech členských států Unie dohromady.

Nová pravidla se týkají všech, kteří prodávají zboží přes e-shop v rámci EU nebo ho dováží z třetích zemí.

Co když limit překročím?

Pokud to vypadá, že limit překročíte, můžete využít režimu jednoho správního místa – One Stop Shop (OSS), který od 1. července 2021 rozšiřuje dosavadní režim Mini One Stop Shop (MOSS).

Registrace do režimu OSS je zcela dobrovolná. Už teď se mohou registrovat plátci DPH a osoby identifikované k dani, a to na Finančním úřadu pro Jihomoravský kraj, konkrétně územním pracovišti Brno I, které bude mít výběr daně na starosti.

Pro koho je OSS?

OSS je pro:

 1. Prodejce zboží na dálku (e-shopy) zasílající zboží konečným spotřebitelům (tj. občanům, nepodnikajícím osobám) do EU.
 2. Poskytovatele služeb konečným spotřebitelům v EU.
 3. Provozovatele digitálních platforem, tj. osoby, které za použití elektronického rozhraní (tržiště) usnadňují dodání zboží nebo poskytnutí služby (typickým příkladem je Amazon).

K čemu slouží nový limit?

Nový limit pro povinnou registraci k DPH v jiném členském státě Unie 10 000 €, a to za kalendářní rok a v součtu do všech členských států, je důležitý pro správné určení místa plnění – tedy místa, kde musí plátce DPH odvést.

Rozlišují se dvě varianty:

 1. Dodání zboží do limitu 10 000 €
  Místo plnění je tam, kde přeprava začíná – často v tuzemsku. Zboží stačí zatížit českou DPH a odvést ji českému finančnímu úřadu. Konečný spotřebitel dostane zboží zdaněné českou DPH.
 2. Dodání zboží nad limit 10 000 €
  Místo plnění je tam, kde přeprava končí – tedy ve státu EU. Tady jsou dvě možnosti. První možností je provést registraci k plátcovství DPH v daném státu Unie, zaplatit DPH v tamější měně a odvést daň tamějšímu finančnímu úřadu. Nebo je možné zaregistrovat se v Česku k OSS a odvést příslušnou DPH na českém finančním úřadu.

U čeho je možné odvést DPH přes OSS?

Odvést DPH přes OSS je možné u těchto plnění:

 1. Prodej zboží mezi členskými státy (dříve zasílání zboží)
  Příklad: tuzemský plátce DPH, který prodává zboží na Slovensko a překročuje stanovený limit.
 2. Poskytnutí služby konečnému spotřebiteli v EU
  Příklad: tuzemský plátce DPH, který poskytuje stavební práce v Polsku a překročuje stanovený limit.
 3. Prodej zboží přes elektronické rozhraní v rámci jednoho státu EU
  Příklad: tuzemský plátce DPH, který provozuje digitální platformu usnadňující prodej zboží jiným prodejcům, tedy poskytuje prostor k prodeji zboží konečným spotřebitelům. Zboží nevlastní ani ho nenakupuje.
 4. Prodej zboží dovezeného ze třetí země do 150 €, které není předmětem spotřební daně konečnému spotřebiteli
  Příklad: nákup přes internetové tržiště typu Aukro. Kupující zaplatí DPH přes dovozní režim Import One Stop Shop (IOSS) přímo tržišti a DPH nebude muset být řešeno při doručování zásilky.
 5. Poskytnutí služby konečnému spotřebiteli v EU poskytovatelem mimo EU
  Příklad: poskytovatel (dokonce nemusí být plátce DPH ani identifikovaná osoba) služby konečnému spotřebiteli v Česku.

Kdy a jak často se podává přiznání?

Pro OSS je zdaňovacím obdobím kalendářní čtvrtletí.

Vždy po skončení zdaňovacího období stačí na Finanční úřad pro Jihomoravský kraj podat přiznání vyčíslené v eurech, ve kterých se také platí daň za všechny státy EU. Úřad pak platby přepošle do jednotlivých států.

Co to pro mě znamená?

Prodáváte zboží přes e-shop v rámci EU a vypadá to, že překročíte limit 10 000 € ročně, nebo se vás týkají jiná uvedená plnění?

Rádi vám poradíme, co a jak nastavit:

Domluvit schůzku

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *