Jak připravit firmu na konec roku

Nastejnelodi.cz s.r.o. -
Konec roku trápí většinu firem. Jak se na něj připravit a na co si dát pozor? Co všechno může ovlivnit základ daně a jak jej rychle spočítat? A kdy se vyplatí nákupy na sklad?


Co vše může ovlivnit základ daně?

 • odpisy – je třeba mít na paměti, že k 31. prosinci se také účtuje o odpisech, které navyšují náklady a tedy snižují základ daně
 • roční vyúčtování – lze očekávat faktury od dodavatelů za roční vyúčtování
 • dohadné položky – lze je vytvářet na náklady, které vznikly v tomto roce, ale jejich fakturace proběhne až v roce příštím (např. nájemné za prosinec, telefonní výpis za prosinec atd. – většinou se jedná o každoměsíční výdaje)

Základ daně a dar

Základ daně si můžeme sami zjednodušeně vypočítat jako výnosy − náklady + hodnota daňově neuznatelných nákladů (např. nákladů na reprezentaci).

Pokud vyvstane potřeba optimalizovat základ daně, pak jednou z naprosto legálních variant optimalizace pro právnické osoby je poskytnutí daru. Dar však nemůžete poskytnout komukoli, ale je třeba se řídit omezeními, která jsou uvedena v § 20 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.


Fyzická osoba, kterou chcete obdarovat, musí:

 • poskytovat zdravotní služby nebo
 • provozovat školy nebo školská zařízení nebo
 • zařízení na ochranu opuštěných zvířat nebo ohrožených druhů zvířat nebo
 • směřovat svůj příspěvek na zdravotnické prostředky pro handicapované nebo rehabilitační a kompenzační pomůcky.

Právnická osoba, kterou chcete obdarovat, se musí zabývat obdobnými činnosti, např.:

 • musí být pořadatelem veřejných sbírek podle zvláštního zákona, a to na financování vědy a vzdělání, výzkumných a vývojových účelů, kultury nebo školství
 • požární ochranou
 • podporou a ochranou mládeže
 • ochranou zvířat a jejich zdraví
 • činnostmi se sociálním, zdravotnickým nebo ekologickým účelem
 • jedná-li se o humanitární, charitativní nebo náboženské příspěvky pro registrované církve a náboženské společnosti
 • jedná-li se o příspěvky na tělovýchovu nebo sport
 • politické strany a politická hnutí, jimž lze přispět na činnost
 • policie

Dalším předpokladem je, že hodnota jednoho daru musí činit alespoň 2 000 Kč.

V součtu lze poté odečíst nejvýše 10 % ze základu daně. Pokud tedy máme základ daně 100 000 Kč, pak si můžeme odečíst ze základu daně dar v maximální výši 10 000 Kč, čímž na dani ušetříme 1 900 Kč.

Nákupy na sklad

Při nákupech na sklad uskutečněných koncem zdaňovacího období buďte opatrní. Nespotřebované zásoby nemohou být účtovány do nákladů. I hodně nakoupeného kancelářského papíru se navíc považuje za zásobu.

Nákup zásob 31. prosince také před správcem daně těžko obhájíte jako spotřebovaný. Jednoduše: co zůstane na skladě, nevstupuje do nákladů.

„Co zůstane na skladě, nevstupuje do nákladů“

Pokud budete kupovat hodně kancelářských potřeb tzv. do skříně, je třeba si uvědomit, že je stejně budete spotřebovávat postupně, a tak vás nákupy minimálně dalšího půl roku nečekají. Moc na nich tedy neušetříte.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


...a kdy naskočíte na palubu vy?