Jak připravit firmu na konec roku

Kateřina Davidová -

Konec roku trápí většinu firem. Jak se na něj připravit a na co si dát pozor? Co všechno může ovlivnit základ daně a jak ho rychle spočítat? A kdy se vyplatí nákupy na sklad?


Jak připravit firmu na konec roku


Co vše může ovlivnit základ daně?

 • Odpisy: je třeba mít na paměti, že k 31. prosinci se také účtuje o odpisech, které navyšují náklady – snižují základ daně
 • Roční vyúčtování: lze očekávat faktury od dodavatelů za roční vyúčtování
 • Dohadné položky: ty se vytváří na náklady, které vznikly v tomto roce, ale jejich fakturace proběhne až v roce příštím (například nájemné za prosinec, telefonní výpis za prosinec atd.) – většinou se jedná o každoměsíční výdaje

Základ daně a dar

Základ daně si můžeš zjednodušeně představit jako výnosy − náklady + hodnota daňově neuznatelných nákladů (například nákladů na reprezentaci).

Pokud vyvstane potřeba optimalizovat základ daně, pak jednou z naprosto legálních variant optimalizace pro právnické osoby je poskytnutí daru.

Dar však nemůžeš poskytnout komukoli. Je třeba řídit se omezeními, která jsou uvedena v § 20 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Fyzická osoba, kterou chceš obdarovat, musí:

 • poskytovat zdravotní služby nebo
 • provozovat školy nebo školská zařízení nebo
 • zařízení na ochranu opuštěných zvířat nebo ohrožených druhů zvířat nebo
 • směřovat svůj příspěvek na zdravotnické prostředky pro handicapované nebo rehabilitační a kompenzační pomůcky.

Právnická osoba, kterou chceš obdarovat, se musí zabývat obdobnými činnosti, například:

 • musí být pořadatelem veřejných sbírek podle zvláštního zákona, a to na financování vědy a vzdělání, výzkumných a vývojových účelů, kultury nebo školství,
 • požární ochranou,
 • podporou a ochranou mládeže,
 • ochranou zvířat a jejich zdraví,
 • činnostmi se sociálním, zdravotnickým nebo ekologickým účelem.

Také může jít o humanitární, charitativní nebo náboženské příspěvky pro registrované církve a náboženské společnosti, příspěvky na tělovýchovu nebo sport, politické strany a politická hnutí, jimž lze přispět na činnost, případně policii.

Dalším předpokladem je, že hodnota jednoho daru musí činit alespoň 2 000 Kč.

V součtu lze poté odečíst nejvýše 10 % ze základu daně. Pokud tedy máš základ daně 100 000 Kč, pak si můžeš odečíst ze základu daně dar v maximální výši 10 000 Kč, čímž na dani ušetříš 1 900 Kč.

Nákupy na sklad

Při nákupech na sklad uskutečněných koncem zdaňovacího období buď opatrný. Nespotřebované zásoby nemohou být účtovány do nákladů. I hodně nakoupeného kancelářského papíru se považuje za zásobu.

Nákup zásob 31. prosince také před správcem daně těžko obhájíš jako spotřebovaný. Jednoduše: co zůstane na skladě, nevstupuje do nákladů.

Pokud budeš kupovat hodně kancelářských potřeb takzvaně do skříně, je třeba si uvědomit, že je stejně budeš spotřebovávat postupně. Nic moc tedy ve výsledku neušetříš.

 

Pokud Tě k tomu zajímá cokoliv dalšího, neváhej se nám ozvat. Jsme spolu přece na stejné lodi. ;)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *