Všechno o milostivém létu. Teď je třeba urgovat exekutora, aby stihl včas vyčíslit jistinu

Kateřina Davidová -

Lidé v dluhových pastech mohou stále snadno ukončit exekuce, které vznikly z dluhů veřejnoprávním institucím. Protože na to mají poslední měsíc, je teď nutné hlavě rychle kontaktovat exekutora.


Kterých dlužníků se týká Milostivé léto?

Všech dlužníků, kteří nejsou v insolvenci a mají dluh vůči veřejné správě – včetně institucí s jakýmkoliv státním podílem a podniků s účastí města.

Nejčastěji se jedná o pohledávky:

  • obcí (nájemné v městských bytech, platby za svoz odpadu atp.)
  • České televize a Českého rozhlasu (takzvané koncesionářské poplatky)
  • zdravotních pojišťoven (neuhrazené pojistné)
  • dopravních podniků (pokuty za jízdu načerno)
  • ČEZu (účty za elektřinu, plyn atp.)
  • veřejných vysokých škol (poplatky za prodloužené studium)

Akci Milostivé léto nelze využít na daňové exekuce u finančních, celních nebo obecních úřadů, které si vymáhání dluhů zajišťují sami – nevyužívají tedy služeb soukromých exekutorů.

Dále ji nelze využít na vymáhané výživné nebo náhradu škody, která byla způsobena trestným činem.

K iniciativě se dobrovolně připojily také některé soukromé subjekty – třeba Air Bank, Česká spořitelna, Česká kancelář pojistitelů a částečně i Home Credit. Kompletní výpis je k dispozici na stránkách Milostivého léta.

Co teď?

1. Získejte přehled o nesplacených závazcích

Pro využití akce je třeba mít přesný přehled o svých exekucích. Na webu https://www.exekuceinfo.cz/ můžete za poplatek získat výpis všech exekucí, které jsou na dlužníka vedeny v centrálním registru exekucí.

Kromě počtu exekucí a dlužných částek lze zjistit i kontaktní údaje na příslušné exekutory, což jsou informace nezbytné pro další krok.

2. Kontaktujte exekutora

Zadruhé je nutné kontaktovat každého exekutora, který má na starost exekuci, která spadá do akce Milostivé léto. Požádejte ho o následující informace:

— aktuální vyčíslení hodnoty všech nesplacených jistin

— sdělení informace, zda neeviduje ještě další exekuce

Kontakt by měl být proveden oficiální cestou, tedy nejlépe dopisem nebo datovou schránkou. Pro urychlení procesu doporučujeme připojit i čísla jednotlivých exekucí.

3. Uhraďte dluh

Úroky a penále z dluhu se ruší, ale stále je nutné zaplatit neuhrazený dluh plus poplatek ve výši 907,5 Kč (750 Kč + DPH). Tato platba se odesílá na stejný účet jako při běžné exekuční splátce. Pokud dlužník tento účet nezná, může si jej od exekutora vyžádat.

Do poznámky k platbě doporučujeme uvést text „úhrada jistiny + poplatky Milostivé léto“. O splacení dluhu musí být exekutor kromě výše zmíněného popisu platby znovu informován i oficiální cestou, tedy dopisem nebo zprávou přes datovou schránku.

4. Kontrola v registru exekucí

Po uhrazení dluhu má exekutor 14 dnů na to, aby zápis o exekuci z registru vymazal. Pokud je po této době exekuce v novém výpisu ze stránek https://www.exekuceinfo.cz/ stále viditelná, je nutné opět kontaktovat exekutora a požadovat nápravu.

Kam se obrátit, když mám problém?

V případě komplikací se obraťte na občanské poradny – Člověka v tísni (na čísle 770 600 800 v pracovní dny od 9:00 do 17:00) nebo na Charitu ČR.

Kdy je možné se dluhu zbavit?

Už jen do 28. ledna 2022. To klíčové, co musí dlužník stihnout, je zaplatit jistinu a poplatek. Pokud to stihnete do uvedeného data, může soudní exekutor i kdykoliv po uplynutí lhůty vydat rozhodnutí o zastavení exekuce a osvobození od neuhrazeného příslušenství.

Nedá se určit konkrétní deadline, do kdy je třeba kontaktovat exekutora, ale měli byste to stihnout co nejdříve a urgovat ho, aby stihl hodnotu všech nesplacených jistin vyčíslit včas.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *