Náhradní plnění

Milena Ryšavá -

Pokud máte více než 25 zaměstnanců, týká se vás povinnost náhradního plnění. Vysvětlujeme, co všechno to obnáší a „kolik to bude stát“.


Náhradní plnění


Co je to náhradní plnění

Náhradní plnění je povinná forma podpory osob se zdravotním postižením (OZP).

Povinnost je dána zákonem o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. a týká se všech firem s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru. Takto se počítá průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců.

Do průměrného ročního přepočteného počtu zaměstnanců se nezapočítávají zaměstnanci pracující na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (tedy dohodu o provedení práce a dohodu o pracovní činnosti).

Podíl OZP musí činit 4 % z celkového počtu zaměstnanců. Na 25 zaměstnanců tedy musí připadat alespoň jedna osoba se zdravotním postižením.

Formy náhradního plnění

Povinnost náhradního plnění můžete splnit různými způsoby:

  1. Můžete přímo zaměstnat osobu se zdravotním postižením. Povaha pracovní náplně nebo pracoviště to však ne vždy umožňuje.
  2. Můžete odebírat výrobky nebo služby od zaměstnavatelů, se kterými má úřad práce uzavřenou dohodu o uznání zaměstnavatele. To jsou firmy, které mají více než 50 % zaměstnanců OZP a působí na takzvaném chráněném trhu práce. Také můžete těmto zaměstnavatelům přímo zadat zakázky. Pro splnění povinnosti je třeba odebrat výrobky a služby bez DPH ve výši 7násobku průměrné měsíční mzdy na jednu OZP.
  3. Můžete zadat zakázky osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ), které jsou zároveň osobami se zdravotním postižením. Pro splnění povinnosti je třeba odebrat výrobky a služby bez DPH ve výši 7násobku průměrné měsíční mzdy na jednu OZP.
  4. Můžete zaplatit finanční odvod do státního rozpočtu. Tady se jedná se o 2,5násobek průměrné měsíční mzdy za každou osobu, kterou jste nezaměstnali.
  5. Poslední možností je kombinace výši zmíněných variant náhradního plnění.

Náhradní plnění v číslech

Pokud se vás týká povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižení, váš odvod do státního rozpočtu nebo nákup prostřednictvím náhradního plnění by vypadal v roce 2023 následovně:

Počet zaměstnancůPovinný podíl OZPOdvod do státního rozpočtuNáhradní plnění (bez DPH)
25198 265 Kč275 142 Kč
502196 530 Kč550 284 Kč
1004393 060 Kč1 100 568 Kč
500201 965 300 Kč5 502 840 Kč
1 000403 930 600 Kč11 005 680 Kč

 

Například zaměstnavatelé s 25 zaměstnanci mají povinný podíl OZP v podobě jedné osoby. Povinnost by splnili, pokud by do státního rozpočtu odvedli 2,5násobek průměrné měsíční mzdy, tedy 2,5× 39 306 Kč — celkem 98 265 Kč.

Nebo pokud by nakoupili výrobky a služby za 275 142 Kč bez DPH — jako 7násobek 39 306 Kč.

Při výpočtech vycházíme z průměrné měsíční mzdy za 1. až 3. čtvrtletí roku 2022, která dosáhla výše 39 306 Kč.

Oznamovací povinnost

Do 15. února následujícího roku je potřeba písemně ohlásit plnění povinného podílu a také vybraný způsob plnění na Úřad práce České republiky.

V případě finančního odvodu do státního rozpočtu musí být platba připsána na účtu úřadu práce taktéž nejpozději do 15. února.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *