Paušální daň pro rok 2023

Kateřina Davidová -

K paušální dani se nově přihlásíte s příjmy do 2 milionů korun. Stačí do 10. ledna vyplnit elektronický formulář.


Paušální daň pro rok 2023


Paušální daň pro rok 2023

Podmínkou pro uplatnění paušální daně pro rok 2023 je podání oznámení o vstupu do paušálního režimu nejpozději do 10. ledna 2023.

Můžete vyplnit tento interaktivní formulář:

Elektronický formulář

Anebo ručně vypsat formulář v PDF:

Formulář v PDF

Následně finanční úřad předá informaci o paušálním režimu správě sociálního zabezpečení a příslušné zdravotní pojišťovně.

Pokud už jste v paušálním režimu z roku 2022 a v roce 2023 chcete pokračovat (a budete splňovat podmínky pro uplatnění paušální daně i v tomto roce), není třeba oznámení podávat znovu.

Zálohy na paušální daň jsou splatné do 20. dne daného měsíce.

Tři pásma

Nově se zavádí tři limitní pásma paušální daně:

Do jakého pásma spadáte, se určí tím, jaký výdajový paušál využíváte. Pásma jsou hraniční měsíčními částkami 6 208 Kč, 16 000 Kč a 26 000 Kč.

OSVČ, které uplatňují různé druhy paušálu, musí znát poměry příjmů mezi jejich činnostmi a mohou použít tu sazbu paušální daně, kam spadá 75 % a více jejich příjmů.

Roční příjem< 1 mil. Kč< 1,5 mil. Kč< 2 mil. Kč
OSVČ s výdajovým paušálem 80 %6 208 Kč6 208 Kč6 208 Kč
OSVČ s výdajovým paušálem 60 %6 208 Kč6 208 Kč16 000 Kč
OSVČ ostatní6 208 Kč16 000 Kč26 000 Kč

 

Modelové situace

Například programátor s ročním příjmem 1 450 000 Kč bude platit na paušální dani měsíčně 6 208 KčPokud však vydělá o 60 tisíc korun ročně více, tak s celkovým příjmem 1 510 000 Kč překročí pásmo a měl by platit paušální daň ve výši 16 000 Kč.

Oproti klasickým odvodům si tak programátor nejdříve polepší měsíčně o 8 791 Kč a po překročení limitu zase pohorší o 274 Kč. Zároveň po překročení zaplatí na ročních daních více o 117 504 Kč.

OSVČ s 40% výdajovým paušálem si mohou také polepšit: Advokát s ročním příjmem 950 tisíc korun bude platit měsíční zálohy ve výši 6 208 Kč, což mu snižuje měsíční platbu oproti klasickým zálohám o 8 488 Kč. Advokát, který se dostane do třetího pásma, bude přeplácet měsíčně téměř 400 Kč.

Platí, že pokud se budete držet pod hranicí daného pásma, tak se paušální daň vyplatí. Když pásmo překročíte, vyplatí se podávat daňové přiznání a paušální daň nevyužívat. Záleží však na obecnějším zhodnocení plusů a minusů, které jsou spojeny i s podáváním daňového přiznání.

Paušál, nebo paušální daň?

Vstup do paušální daně se vyplatí OSVČ, které mají roční příjem zhruba od 610 tisíc korun a využívají 60% výdajový paušál a zároveň nemají nárok na žádné slevy a daňová zvýhodnění.

U živnostníků, kteří využívají 80% výdajový paušál, se vstup do paušální daně vyplatí od částky příjmů 1 220 000 Kč a u živnostníků využívající 40% paušál se paušální daň vyplatí od roční výše příjmů 410 000 Kč.

Ti, co mají nižší příjmy, pak zaplatí o 15 % každý měsíc více na sociálním pojištění, než jsou minimální zálohy, a také 100 Kč na daň z příjmu, kterou by při použití výdajového paušálu neplatili.

Podmínky paušální daně

Paušální daň mohou využít jen OSVČ, které mají příjmy z podnikání do maximální výše 2 miliony korun (nejsou tedy plátci DPH) a není vůči nim vedeno insolvenční řízení.

Bude tedy nutné vést evidenci příjmů pro ověření, zda byl tento limit dodržen. OSVČ také musí sledovat obrat za dvanáct po sobě jdoucích kalendářních měsíců — při překročení obratu 2 miliony korun se stávají plátcem DPH.

Zároveň není možné být společníkem veřejné obchodní společnosti nebo komplementářem komanditní společnosti. 

OSVČ také nesmí mít příjmy ze zaměstnání s výjimkou příjmů, které jsou osvobozeny anebo zdaněny srážkovou daní — jako například příjmy na základě dohody o provedení práce, kdy není podepsáno prohlášení poplatníka, takzvaný růžový papír.

Dále nesmí mít OSVČ ani jiné příjmy (dle § 8, § 9 a § 10 zákona o daních z z příjmů), které přesahují limit 25 000 Kč za rok. Do takových příjmů patří například příjmy z pronájmu. Paušální daň nelze použít ani u spolupracujících osob.

Co dělat, pokud podmínky poruším?

V případě porušení podmínek pro paušální daň musí OSVČ oznámit finančnímu úřadu vystoupení z paušálního režimu do 15 dnů a má povinnost podat v běžném termínu přiznání k dani z příjmů fyzických osob i přehledy na sociální a zdravotní pojištění.

Částky zaplacené v paušálním režimu se započtou, jako by byla zaplacená záloha na danou instituci.

Vystoupení z paušálního režimu

Vystoupit z paušálního režimu je možné dobrovolně vždy ke konci zdaňovacího období, tedy na konci každého roku. V takovém případě je potřeba podat oznámení o dobrovolném vystoupení.

 

Je to věda? Napište nám. Spočítáme, zda se vám paušální daň vyplatí. ⛵

Jeden komentář: “Paušální daň pro rok 2023”

  1. Dobrý den,
    možná by bylo dobré se taky zmínit o podání dodatečného daňového přiznání po skončení prvního období paušální daně za předešlé „nepaušální“ období a úpravě základu daně o výši pohledávek ke konci tohoto období. Následně i opravné hlášení pro sociální pojišťovnu. Toto všechno může významně zvýšit daň i sociální platbu. § 23 odst. 8.
    Opravte mě prosím, jestli se mýlím.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *