Pomoc Ukrajině i její armádě si můžete odečíst z daní

Kateřina Davidová -

Vláda schválila návrh zákona o rozšíření okruhu darů pro odpočty z daně. Nově si můžete odečíst dary Ukrajině, a to včetně prostředků pro její armádu.


Jmenovitě si nově můžete odečíst tyto typy darů:

  • dary, které jsou poskytnuty za účelem obranného úsilí státu Ukrajina, čímž se rozumí cokoliv, co může sloužit k podpoře obranyschopnosti Ukrajiny, včetně zajištění souvisejících potřeb osob, které se na této obranyschopnosti podílejí (např. i dary na nákup zbraní),
  • dary poskytnuté státu Ukrajina, územně správním celkům a firmám nebo občanům se sídlem nebo bydlištěm na území státu Ukrajina (pokud jsou splněny podmínky pro dary).

Toto snížení základu daně mohou využít nejen čeští daňoví rezidenti (firmy i fyzické osoby), ale i daňoví rezidenti státu Ukrajina v případě, že jejich příjmy za rok 2022 pochází z 90 % ze zdrojů na území Česka.

Prokazování poskytnutí daru podléhá standardním podmínkám. Potřebujete tedy doklad, z kterého je patrný příjemce daru, předmět, účel a datum poskytnutí daru.

Nepeněžité dary

Zákon počítá také s úpravou nepeněžitých darů. To znamená, že pokud nakoupíte a darujete hygienické potřeby, trvanlivé potraviny a podobně, tak se tyto položky budou chovat jako daňově uznatelný náklad (snižovat základ daně).

Platí to ale jen v případě, že za rok 2022 budete vykazovat zisk, nikoliv ztrátu.

Praktická ukázka

Podívejte se, jak dary fungují v praxi a jaké mají dopady na konečnou platbu daně:

 Bez daruDar ve výši 100 000 KčDar ve výši 200 000 KčDar ve výši 400 000 Kč
Základ daně 2022

500 000 Kč500 000 Kč500 000 Kč500 000 Kč
Dar0 Kč100 000 Kč200 000 Kč400 000 Kč
Základ daně po odečtení daru500 000 Kč400 000 Kč350 000 Kč350 000 Kč
Daň 202295 000 Kč76 000 Kč66 500 Kč66 500 Kč
Čistý zisk405 000 Kč324 000 Kč283 500 Kč283 500 Kč

 

V prvním případě se jedná o výsledek společnosti, která během roku 2022 žádné dary neposkytla.

Ve druhém případě společnost darovala 100 000 Kč — celou sumu je možné odečíst od základu daně.

Ve třetím a čtvrtém případě společnost darovala 200 000 Kč a 400 000 Kč — obě tyto částky jsou však nad limitem možnosti odečíst si 30 % ze základu daně. V našem modelovém případu lze odečíst od základu daně maximálně 150 000 Kč (30 % z 500 000 Kč).

Prokazování poskytnutí daru

Všechny dary, u kterých nárokujete odpočet ze základu daně, musíte prokázat dokladem, z kterého bude zřejmé:

  • příjemce,
  • hodnota,
  • předmět,
  • účel,
  • datum poskytnutí.

Na základě našeho dotazu ukrajinské velvyslanectví zřídilo jednoduchý formulář, po jehož vyplnění dostanete e-mailem potvrzení o daru splňující všechny zákonné podmínky:

Elektronický formulář

K prokazování poskytnutí hmotné podpory zatím nejsou zveřejněny bližší informace.

Prozatím můžete průkaznost daru vyřešit pomocí jednoduché darovací smlouvy, jejíž šablonu jsme vám připravili. Můžete si ji předvyplnit a nechat podepsat na místě, kde budete dar odevzdávat:

Vzor darovací smlouvy

 

Hlavní ale je, že dar pomůže, kde má. Sláva Ukrajině!  ⛵

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *