Velký průvodce zaměstnáváním

Monika Kolářová -

Srozumitelně vás provedeme vším, co byste jako zaměstnavatel měl mít na paměti: Ať už budete zaměstnávat na dohodu o pracovní činnosti, dohodu o provedení práce nebo běžný pracovní poměr.


Velký průvodce zaměstnáváním


Pokud chcete někoho zaměstnat, musíte se zabývat těmito záležitostmi:

1. Typ smlouvy

Nejjednodušší na sjednání je dohoda o provedení práce (DPP), u které musíte hlídat počet odpracovaných hodin za jeden kalendářní rok — maximum je 300 hodin. Počty hodin na dohody u téhož zaměstnavatele se sčítají. Pokud odměna v jednom měsíci nepřesáhne 10 000 Kč, nebude odváděno sociální ani zdravotní pojištění. Nárok na stravné, cestovní náhrady a na dovolenou vznikne pouze tehdy, pokud bude písemně sjednán přímo v dohodě.

Dalším typem je dohoda o pracovní činnosti (DPČ), která může být uzavřena na rozsah prací, které nezaberou více než ½ běžného pracovního úvazku. Zjednodušeně můžeme říci, že se jedná o nanejvýš 20 hodin za týden. Z DPČ se již sociální a zdravotní pojištění odvádí, výjimkou je takzvané zaměstnání malého rozsahu, při kterém odměna činí maximálně 3 999 Kč za kalendářní měsíc. Nárok na stravné, cestovní náhrady a na dovolenou vznikne pouze tehdy, pokud bude písemně sjednán přímo v dohodě.

Základním typem je uzavření smlouvy o pracovním poměru. Ten může být uzavřen na plný nebo libovolně zkrácený úvazek. Sociální a zdravotní pojištění se z takového typu smlouvy platí vždy, plyne z něj také nárok na dovolenou, stravné a cestovní náhrady garantovaný zákoníkem práce. Není tedy třeba je výslovně sjednávat v pracovní smlouvě.

2. Věk a životní situace

Uchazeče pod 15 let v Česku nelze zaměstnat.

Osoby nad 15 let do dosažení plnoletosti zaměstnat lze, další podmínkou je ukončení základní školní docházky. Na první brigádu můžete přijmout studenta*studentku až tehdy, má-li v ruce vysvědčení z 9. třídy. Mladiství jsou dále chránění z hlediska rozsahu práce: Mohou pracovat maximálně 40 hodin týdně a je třeba po nich požadovat alespoň 1× ročně pracovně-lékařskou prohlídku.

Další životní etapou jsou uchazeči, kteří čerpají mateřskou nebo otcovskou dovolenou. Nelze totiž zaměstnat matky v šestinedělí. Následně již mohou uzavřít novou dohodu nebo pracovní poměr. Zakázán je výkon činnosti, z které plynou dávky peněžité pomoci v mateřství nebo otcovská dovolená.

Rodiče na rodičovské dovolené lze libovolně přijmout do pracovního poměru nebo s nimi uzavřít DPP nebo DPČ. Nemají omezení ani rozsahu práce ani výdělku, musí si však zajistit péči o dítě.

U invalidních důchodců je limitujícím zdravotní stav. Výše výdělku však není omezena.

Co se týče předčasných starobních důchodců, až do doby dosažení řádného důchodového věku je nelze zaměstnat na typ smlouvy, z které by bylo odváděno sociální pojištění. V praxi tedy mohou být zaměstnaní pouze na DPP do 10 000 Kč měsíčně nebo DPČ do částky 3 999 Kč za měsíc.

Po dosažení řádného starobního důchodu již nejsou žádná omezení.

3. Zdravotní stav

Zdravotní stav zaměstnance zjišťuje zaměstnavatel prostřednictvím pracovnělékařských prohlídek. Ty zajišťuje na svůj náklad. Vyjádření lékaře ohledně zdravotního stavu je pro zaměstnavatele závazné.

Mladiství musí absolvovat prohlídku alespoň 1× ročně.

U ostatních zaměstnanců došlo od 1. ledna 2023 ke změně: U nerizikových kategorií prací je lékařská prohlídka dobrovolná. U všech ostatních stanovuje periodicitu vyhláška.

4. Občanství

Jako zaměstnavatel si dále musíte zjistit občanství uchazeče — při zaměstnání cizinců vyvstane řada dalších povinností.

Povinnosti jsou rozdílné pro cizince z Evropské unie a z ostatních zemí. Je to velmi rozsáhlá problematika, a proto jsme jí věnovali samostatné video:

Více o zaměstnávání cizinců

5. Odměňování

Při odměňování si musíte dát pozor na dvě věci:

  • Zaprvé je to minimální mzda jakožto nejnižší možná mzda.  Od 1. ledna 2023 je to částka 17 300 Kč měsíčně.
  • Nařízením vlády je pak stanovena takzvaná zaručená mzda. V rámci ní jsou profese rozčleněny do 8 skupin a ke každé skupině je uvedena nejnižší možná mzda.

Pozor: Částky se zpravidla každoročně mění.

7. Riziko souběhu pracovních poměrů nebo dohod

Při uzavírání další pracovní smlouvy nebo dohody u stejného zaměstnavatele je potřeba dát pozor na dvě věci:

  • Všechny odměny plynoucí od jednoho zaměstnavatele se zdaňují společně.
  • U DPP je třeba hlídat součet hodin a zajistit, aby nepřesáhl limit 300 hodin za kalendářní rok.

8. Evidence na úřadu práce

Zaměstnanec, který je vedený v evidenci úřadu práce, si smí vydělat pouze částku do ½ minimální mzdy, což je v  roce 2023 8 650 Kč za měsíc.

Podpora v nezaměstnanosti je vyplácena pouze zaměstnancům bez přivýdělku. Pokud tedy jako zaměstnavatel přijmete zaměstnance pobírajícího tuto podporu, bude mu výplata z úřadu práce zastavena.

Uchazeč vedený na úřadu práce navíc smí uzavřít pouze DPČ nebo pracovní poměr, nelze s ním uzavřít DPP.

9. Registrace na úřadech

Zaměstnance musíte „registrovat“ k sociálnímu a zdravotnímu pojištění v těchto případech:

  • u DPP při částce nad 10 000 Kč za kalendářní měsíc,
  • u DPČ od částky 4 000 Kč za měsíc,
  • u pracovního poměru vždy.

Zaměstnavatel má v takovém případě povinnost přihlásit zaměstnance do 8 dnů na správě sociálního zabezpečení a na zdravotní pojišťovně, u které je zaměstnanec hlášen.

Pokud se jedná o prvního zaměstnance, musí zaměstnavatel také přihlásit organizaci na správě sociálního zabezpečení, příslušné zdravotní pojišťovně a dále na pojišťovně Kooperativa k zákonnému úrazovému pojištění zaměstnanců.

Úřadu práce je nutné nahlásit zaměstnání cizince, a to nejpozději ve den nástupu zaměstnance do zaměstnání.

 

Zaměstnávání je velmi složitá problematika, ale pro většinu případů vám tento přehled postačí. Přejeme šťastné zaměstnance!  ⛵

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *